Samsung
Miasto Ekspertów

Sprzedaż

Jak efektywnie aktywizować sprzedaż?

Miasto Ekspertów powstało jako odpowiedź na potrzebę efektywnego komunikowania się z doradcami klienta, dla których z jednej strony chcieliśmy zapewnić aktywizujące niespodzianki, a z drugiej przekazywać w atrakcyjny sposób informacje produktowe.

Samsung chciał dotrzeć z dedykowanymi treściami marketingowymi i inspiracyjnymi do doradców obsługujących ważnych klientów. Istotnym elementem programu był mechanizm angażujących niespodzianek oraz możliwość rywalizacji doradców w ramach różnych regionów Polski. Najlepszą odpowiedzią na przedstawione potrzeby stała się aplikacja mobilna, zawierająca wciągającą grę, komunikator oraz specjalną czytelnię pełną materiałów produktowych.

Less is more

Doradcy klienta otrzymywali wcześniej sporo materiałów drogą e-mailową. Nastręczało to wiele trudności, głównie związanych z ilością przesyłanych wiadomości i braku pewności o ich odczytaniu. Stworzona w ramach aplikacji mobilnej czytelnia zdecydowanie poprawiła ten obszar komunikacji. Zamiast nudnych maili, publikowano ciekawe artykuły inspiracyjne i produktowe, zawierające dużo zdjęć, filmów, a mało tekstu.

Budowanie zaangażowania poprzez zabawę i interakcję

Ważnym elementem programu stała się mobilna gra planszowa, która była połączona z ankietami i quizami. Pytania serwowane doradcom pochodziły zarówno z samej gry planszowej, jak i artykułów publikowanych w czytelni, czy też wyzwań rzuconych przez innych uczestników zabawy.

Uczestnicy programu mogli rywalizować między sobą, zbierać punkty i na bieżąco sprawdzać swój wynik na tle innych osób.

 

Dodatkowe aktywności i stymulowanie odwiedzin

Rzucaj wyzwania innym uczestnikom

Mechanizm gry umożliwiał regularne podgrzewanie atmosfery. Uczestnicy mogli codziennie rzucać między sobą wyzwania, polegające na udzielaniu odpowiedzi na losowe pytanie produktowe. Dzięki temu komunikacja i liczba zdarzeń w grze była na tyle angażująca, że każdy uczestnik codziennie wchodził do gry!

Komunikacja kluczowych treści szybko i na bieżąco

Przekazywanie treści i bieżących informacji użytkownikom było możliwe zarówno z poziomu czytelni z artykułami, jak i powiadomień dotyczących gry oraz specjalnych wiadomości w komunikatorze. Komunikacja była dostępna zarówno z poziomu redakcji, administratora programu oraz grupy opiekunów odpowiedzialnych za bezpośrednie aktywizowanie doradców klienta.

Efektywny program sprzedażowy w angażującej formule

Przyjemne z pożytecznym

Stworzony program umożliwił nawiązanie unikalnej relacji z uczestnikami. Połączono mechanikę Prostej gry planszowej, z systemem dystrybuującym atrakcyjne treści. Do tego dodano komunikator i możliwość ścigania się w rankingach. Uzyskano efekt pełnej, interaktywnej komunikacji oraz angażującego rywalizowania z innymi uczestnikami zabawy.

Case study

Zobacz więcej